5 podstawowych problemów małżeńskich

Kiedyś ludzie się wiązali i całkiem fajnie ze sobą żyli bez zbędnych szumnych imprez. Mężczyzna posiadał dziewkę, zapewniał jej dach nad głową, a ona dawała mu potomka. Życie płynęło im spokojnie bez zbędnych formalności. A kiedy w rodzinie działo się coś niedobrego partnerzy się wspierali i rozwiązywali problem.